home

advies, bestuur & management
van fondsen

the foundation factory biedt u de mogelijkheid tot het aanstellen van een parttime professional die de taal van uw bestuur spreekt, ruime ervaring heeft in de wereld van fondsen en filantropie en zorg draagt voor uitvoerende en toezichthoudende werkzaamheden.

een nieuw op te richten, of te professionaliseren, fonds vraagt om mensen met kennis van zaken. niet ieder fonds heeft echter vijf dagen per week professionals nodig die voor de uitvoerende werkzaamheden zorgen.
Wij doen dit graag voor u door verantwoordelijkheid te dragen als uitvoerend bestuurder, directeur, manager of toezichthouder.